High Performance Onderwijs

High Performance Schools

De Ontdekking heeft drie jaar deelgenomen aan het project High Performance Schools. Dit project is in 2013 voor onze school afgerond, maar dit wil niet zeggen dat we nu niet meer verder ontwikkelen richting een High Performance School. 

Het Nederlands onderwijs slaagt er onvoldoende in om de bij kinderen aanwezige talenten voldoende naar boven te halen. Excellente Cito scores aan het eind van het Primair Onderwijs zijn niet voldoende om een High Performance School te zijn en leerlingen voor te bereiden op de eisen van de maatschappij voor hún toekomst. Scholen kunnen meer uit hun leerlingen halen dan een hoge score aan het einde.

Het gaat er niet om dat we “nieuwe dingen” gaan doen, maar dat we bij alles wat we (al) doen de juiste focus hebben. Niet omdat het niet goed gaat, maar omdat we het beter willen (“Je hoeft niet ziek te zijn, om beter te worden!”). Centraal hierbij staan 6 onderdelen:

  • Cultuur van vernieuwing, onderzoek en verandering;
  • Onderwijs passend bij leerbehoeften (focus op leerdoelen);
  • Excellent leiderschap;
  • High performance teams;
  • Focus op leerrendement;
  • Maatschappelijke meerwaarde van de school.

Het gaat er om dat alle lagen in onze school werken aan verhoging van de kwaliteit van ons onderwijs. Een beter management, maakt dat de leerkrachten beter worden en maakt dat de kinderen het beter gaan doen. We maken hierbij gebruik van aanpakken die in de praktijk hebben aangetoond te werken (evidence en research based). Daarnaast verzamelen we constant zoveel mogelijk informatie (data) om ons dagelijks handelen te verbeteren.

Op onze school voelen we de urgentie om ons te blijven ontwikkelen. We streven er naar om te komen tot “High Performance” bij alle geledingen op onze school om uiteindelijk het beste onderwijs voor alle kinderen te kunnen leveren.